De Fryske Marren - Buurtorganisaties

Buurtorganisaties

Party Zalencentrum 't Haske Joure

Vegelinsweg 20
8501BA Joure

Zalencentrum DeTreemter

Bogermanstraat 3
8561BK Balk

Buurtvereniging De Twadde Brêge

Meerpad 4
8537SH Echten
Voorz.: Jan-Peter Bekema

Buurtvereniging KA-BAAL

Baalder 2a
8508RS Delfstrahuizen
Inl.: Marga Jetten

Buurtvereniging Fûgellan

Strandloper 13
8532BJ Lemmer
Inl.: mw. H. ter Veen

Buurtvereniging Marwei Oost

Tjongerpad 8
8508RK Delfstrahuizen
Inl.: M. Brouwer

Buurtvereniging De Noordster

Betelgeuze 1a
8531MV Lemmer
T: 0514 563531 (inl. Rijn Husen)

Buurtvereniging De Roede Echtenerbrug

Buurtvereniging De Zandbanken

Spaanderbank 7a
8531LX Lemmer

Buurtvereniging De Grintfisker

De Grintfisker 34
8567LP Oudemirdum
Secr.: Auke van der Veen

Buurtvereniging It Rûntsje

De Bûgel 10
8567KA Oudemirdum
Inl.: P. de Jong

Buurtvereniging De Buorrenhoeke

De Brink 12
8567JD Oudemirdum
Inl.: mw. H. de Vries

Buurtvereniging De Fûgeldobbe

Dobbeleane 57
8521KS Sint Nicolaasga
Secr.: Sandra Venema

Buurtvereniging De Grietman

Schwartzenbergstraat 14
8521KX Sint Nicolaasga
Secr.: mw. A. Binnema

Buurtvereniging De Planeet

Saturnusstraat 15
8521LM Sint Nicolaasga
Inl.: mw. J.Schram

Buurtvereniging Gaastweg

Gaastweg 24
8521JC Sint Nicolaasga
Inl.: Janny Kooystra

Buurtvereniging Lemmerweg

Lemmerweg 19
8521JL Sint Nicolaasga
Voorz.: mw. K. Sijsma

Buurtvereniging Oan 't Spoar

De Buffer 40
8521DL Sint Nicolaasga
Inl.: Bart Smeltink

Buurtvereniging Alde Binnendijk

Binnendyk 11
8461LD Rottum
Inl.: J. de Glee

Buurtvereniging BAS

Waling Dijkstrastraat 17
8501DS Joure
Secr.: Amarins van der Hoek

Buurtvereniging Westermeer

De Wetterkamp 12
8501PM Joure
Secr.: C. van der Zaag

Buurtvereniging Skipsleat

Stjoerboard 40
8502AC Joure
Secr.: mw. R. de Vries-de Ree

Buurtvereniging De Klokkenstoel

Jetze Veldstraweg 119
8515CP Oldeouwer
Voorz.: H. Bokkers

Buurtvereniging Mei Inoar Ien

Hendrik Jan Textorstrjitte 21
8464VS Sintjohannesga
Secr.: mw. B. van der Wal

Buurtvereniging Nocht en Wille

Heerenweg 9
8513CL Ouwsterhaule
Inl.: H. Kruseman

Buurtvereniging Yn 'e goal

Minne Jacobs Hogeboomstraat 11
8464NX Sintjohannesga
Secr.: mw. H. Vermaning

Buurtvereniging Roun de Kolk

't Zand 10
8501BB Joure
Inl.: Frank Leistra

Wijkvereniging de Steiger

Schokker 4b
8531BW Lemmer

Vereniging Plaatselijk belang Bantega

Middenweg 140
8538XH Bantega
Voorz.: mw. A. de Vries-van der Knoop

Vereniging plaatselijk belang Brekkenpolder/Tacozijl

Doraweg 5
8531PW Lemmer
Secr.: mw. N. Akkerman

Vereniging dorpsbelang Follega/Eesterga

Doniagaweg 18
8535WD Follega
Secr.: S.H. de Visser

Vereniging plaatselijk belang Oosterzee

Landmansweg 10
8536TB Oosterzee
Inl.: Toine Trommelen

Vereniging plaatselijk belang De Trije Doarpen

Marwei 33
8508RA Delfstrahuizen
Secr.: A. de Jong

Dorpsbelang Wijckel

Menno van Coehoornweg 16
8563AD Wijckel
Inl.: J. Veeken

Vereniging dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs

Pastoor Coendershof 1
8574RA Bakhuizen
Inl.: A.J.A. Blomsma

Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen

Keamerlânswei 4
8571MZ Harich
Sec.: M. de Gier

Plaatselijk belang Nijemirdum

Hoitebuorren 12
8566JE Nijemirdum
Voorz.: mw. J. Bekedam

Plaatselijk belang Oudega/Kolderwolde

Ige Galamawei 49
8582KS Oudega
Inl.: mw. N. Heida

Plaatselijk belang Oudemirdum

Kerkstraat 12
8567JG Oudemirdum
Inl.: T. Bandstra

Plaatselijk Belang Sloten

Dubbelstraat 130
8556XE Sloten
Secr.: Wietske Borger

Vereniging Dorpsbelangen Elahuizen e.o.

Joop Schweitzerstrjitte
8581KK Elahuizen
Secr.: Mieke Oele

Vereniging dorpsbelangen Sondel

Jacobus Boomsmastraat 5
8565GH Sondel
Secr.:Joke van der Wal

Vereniging plaatselijk belang Rotstergaast

Snakkerbuorren 10
8462TC Rotstergaast
Secr.: Hylkje Koopmans

Vereniging dorpsbelang Rottum

Molenlaan 6
8461LJ Rottum
Secr.: H. Rijpma

Vereniging Plaatselijk Belang Scharsterbrug

Trijegea 79
8517JA Scharsterbrug
Secr.: Anetta de Jong

Vereniging plaatselijk belang Haskerhorne

Jousterweg 15
8506BE Haskerhorne
Secr.: Evert van der Wiel

Vereniging plaatselijk belang Oustertrijegeaën

Jetze Veldstraweg 84
8514CN Ouwster-Nijega
Secr.: mw. U. Lolkema

Vereniging plaatselijk belang Idskenhuizen

De Ikkers 23
8523NV Idskenhuizen
Inl.: mw. H. Post-Hoekstra

Vereniging plaatselijk belang Langweer e.o.

Weversstreek 9
8525EG Langweer
Secr.: J. Hansen

Vereniging plaatselijk belang Sintjohannesga/Rotsterhaule

Ringfeart 4
8464PD Sintjohannesga
Secr.: mw. A. Groen-Huitema

Vereniging plaatselijk belang Sint Nicolaasga

Saturnusstraat 15
8521LM Sint Nicolaasga
Voorz.: Jeltje Schram

Vereniging voor plaatselijk belang Goingarijp

Kleasterwei 14
8511AL Goïngarijp
Secr.: mw. M. de Groot-Deuzeman
T: 0566 689921 (secr. mw. M. de Groot-Deuzeman)

Vereniging plaatselijk belang Oudehaske e.o.

Jousterweg 68
8465PL Oudehaske
Secr.: mw. T. Paulus-Talma

Vereniging plaatselijk belang Tjerkgaast

Strjitwei 3
8522MN Tjerkgaast
Secr.: mw. R. Zonderland

Vereniging plaatselijk belang Broek

Tramwei 8
8512AT Broek
Secr.: mw. W. Drost

Plaatselijk belang Vegelinsoord

Grevenweg 2a
8467SK Vegelinsoord

Plaatselijk belang Terherne

Bytling 53
8493KK Terherne
Inl.: Tsjoltsje Roelevink

Vereniging plaatselijk belang Doniaga

Wielwei 3
8516DD Doniaga
Secr.: R. Breimer

Plaatselijk belang Balk Vooruit

Postbus 25
8560AA Balk

Vereniging plaatselijk belang de Twa doarpen

Buorren 58
8542AC Terkaple
Inl.: Margriet van Veen

Dorpshuis De Brêge

De Veenscheiding 18
8539SH Echtenerbrug

Dorpshuis Irene

Straatweg 39
8535WG Follega

Sociaal cultureel centrum De Fûke

Hoofdweg 24
8537SE Echten

Stichting sociaal cultureel centrum De Pomp

Middenweg 125
8538RB Bantega

Doarpshûs Nijemirdum

Lyklamawei 5
8566JH Nijemirdum

MFC It Klif

Hegewei 16
8567JN Oudemirdum

Dorpshuis Ons Gebouw

Stinsenwei 11
8571RH Harich

Dorpshuis Us Nije Gea

Buorren 8
8581KE Elahuizen

Doarpshûs Rottum

Binnendyk 22
8461LD Rottum

Dorpshuis Trefpunt

Haulsterweg 3
8506BH Haskerhorne

Dorpshuis De Hichte

Heerenweg 2
8513CM Ouwsterhaule

Dorpshuis De Stjelp

De Ikkers 2
8523NW Idskenhuizen

Zalencentrum St. Nyk

Baron van Hardenbroekstraat 3
8521KA Sint Nicolaasga

MFS 't Heechein Terkaple

Buorren 34
8542AB Terkaple

Dorpshuis 't Spantsje

It Foarfjild 10
8522ME Tjerkgaast

Dorpshuis De Sethage

Grevenweg 2
8467SK Vegelinsoord

Dorpshuis De Gearsit

It Noard 25
8512AB Broek

Verenigingsgebouw Unitas

Omloop 1
8521KE Sint Nicolaasga
Inl.: Joke Wester

Doarpshûs De Buorkerij

Buorren 29
8493LC Terherne

Dorpshuis De Bining

Sondelerdyk 2a
8565GD Sondel

Vereniging Promotie Langweer

Multifunctioneel centrum De Skeakel

Ige Galamawei 37
8582KS Oudega
Inl.: mw. Minke de Vries- Pietersma

Gemeenschapshuis De Kapel

Schoterweg 11
8462TE Rotstergaast
T: 0513 636178 (inl. mw. C. de Vries)