De Fryske Marren - Toneel

Toneel

Centrum voor de kunsten It Toanhûs

Koningin Julianalaan 3
8501HL Joure
Postbus 230
8500AE Joure
I: www.toanhus.nl
Meer informatie

It Toanhûs verzorgt lessen, cursussen en activiteiten op het gebied van muziek, dans, beeldende vakken en theater.
Daarnaast biedt It Toanhûs een breed aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs.
- Leslocaties o.a. Joure, Lemmer, Balk, St. Nicolaasga, Ouwsterhaule

Toneelvereniging Echtenerbrug

Marwei 16
8508RC Delfstrahuizen
Inl.: mw. R. Kraak

Toneelvereniging Op Nij Feriene Bantega

Otterweg 45
8538XE Bantega
Secretaris: Gina Haisma

Toneelvereniging Op Nij Foriene Follega

Straatweg 27
8534WB Eesterga
Secr.: mw. S. van der Mark

Toneelvereniging It Freonental Bantega

Tsjillânleane 6
8525GR Langweer
Secr.: Gina Haisma

Toanielferiening Aldegea-Kolderwâlde

Venenwei 1
8583KL Kolderwolde
Inl.: mw. T. Ketelaar

Toneelvereniging De Barge-beck Wijckel

Jachtlustweg 15
8563AB Wijckel
Inl.: mw. R. Visser

Toneelvereniging De Swalkers Balk

De Eker 8
8561EK Balk
Inl.: mw. A. Reitsma

Toneelvereniging It Begjin

Jacobus Boomsmastraat 73
8565GG Sondel
Inl.: J.G. Eppinga

Toneelvereniging Martinus

Havenstraat 45
8574SG Bakhuizen
Inl.: Joke van der Pal

Tonielklub Nijemardum

Lyklamawei 23
8566JH Nijemirdum
Inl.: mw. C. Hospes-Pietersma

Toneelvereniging Freonskip

Streek 176
8463NH Rotsterhaule
Inl.: mw. L. de Jong

Fryske Krite De Jouwer

Midstraat 27
8501AC Joure
Inl.: S. IJbema

Toneeluitleen Skarsterlân

Prof Titus Brandsmaweg 6a
8501GC Joure
T: 0513 412144 (inl.)

Toneelvereniging Nut en Nocht

Hollandiastraat 40
8517HG Scharsterbrug
Secr.: mw. E. Kuipers-de Wolff

Toneelvereniging Trije Botsende Hoannen

Biesterboschstrjitte 13
8506BP Haskerhorne
Secr.: mw. B. Jonkman

Toneelvereniging De Lytse Mienskip

It Reidlân 81
8502CE Joure
Secr.: R. Akkerman

Nut Joure

De Scharcamp 12
8501PT Joure
Inl.: mw. M. Petter-Wiarda

Stichting Toanielselskip St. Nyk

Baron van Hardenbroekstraat 10
8521KA Sint Nicolaasga
Secr.: mw. M. Funk

Toneelvereniging Fleurich Opnij

Haskertille 16
8465SM Oudehaske
Inl.: mw. M.W. Minnesma

Toneelvereniging De Reidkraach

Lichte 23
8464PE Sintjohannesga
Secr.: mw. L. van Hes-Koopman

Stichting Nijjiersrevu De Jouwer

Anker 6
8502AG Joure