De Fryske Marren - Varkenshandel

Varkenshandel

Westerschar BV

De Wieken 5
8521ME Sint Nicolaasga

G.H. Althuisius

Snakkerbuorren 2
8462TC Rotstergaast

Maatschap E. de Jong en IJ. Algera

Oude Postweg 44
8461LM Rottum

A. Voogd

Rûchhústerwei 9
8564HD Ruigahuizen

Mts C.J. de Ruijter en C.A.M. de Ruijter-Stuijt

Ige Galamawei 19
8582KR Oudega

Marinus Boonzaijer

Kerkpad 2
8506BA Haskerhorne

Broeders Varkens BV

Swalp 5
8532CC Lemmer