De Fryske Marren - Opleidingen

Opleidingen

Kunstvertoon 1999

Buorren 48
8525EE Langweer
I: www.kunstvertoon.nl

Stichting Muziekschool 1990

Mercuriusstraat 3
8521LS Sint Nicolaasga

Nifelkeunst

Dûkdalf 68
8502CA Joure

Lipdus

Torenstraat 55
8501BV Joure

Stichting School en Kunst

Houtsnip 13
8521RE Sint Nicolaasga

Taartjes in de Pipowagen

Hoge Dijk 15
8463NK Rotsterhaule
I: www.taartjesindepipowagen.com

Stichting Weefkring in de Zuidwesthoek van Friesland genaamd "it Skipperke"

Lunenburgpaed 14
8563AX Wijckel

Buitenissig

Molenweg 6
8536TL Oosterzee
I: www.buitenissig.nl

Inkipinki Poppenkast

Legebuorren 23
8525GX Langweer
I: www.mamastories.nl

Praktijk Stim

De Wurdze 44
8561JD Balk

De Oranje Spetter

Foekjesteech 26
8525EH Langweer
I: www.deoranjespetter.nl

Arjen Beintema Vioollessen

Plasse 4
8465PG Oudehaske
I: www.heerenveenvioolles.nl

Stichting De Blije Papegaai

Kupersleantsje 14
8493LR Terherne
I: www.deblijepapegaai.nl

it Creawinkeltsje

Gemini 33
8531NR Lemmer

Julia op de Hoek

Pasveer 6
8531DL Lemmer