De Fryske Marren - Monumenten

Monumenten

Stichting Kuierjen en Kultuer Yn Lemsterlân

Van Rijgersmapark 32
8531JA Lemmer
Inl.: Bert Schotanus

Stichting Agrarische Schouw Joure

Madame Curieweg 2
8501XC Joure

OT&TO Sint Nyk/Oldtimer en Tuningshow organisatie Sint Nyk

Heemstrastraat 20
8521KH Sint Nicolaasga
Secr.: Bauke Bos

Stichting Aloha Joure

Inl.: Jildert Holtrop

Stichting Muziektheater Langweer

Hendrik Dijkstraleane 6
8525GM Langweer
Secr.: Lucia de Jong

Concours Hippiquevereniging Rijs

Hollandiastraat 3
8517HC Scharsterbrug
Secr.: mw. J.R. Faber

Stifting Hynstefeiling-De Jouwer

Postbus 17
8500AA Joure
T: 0513 468100 (inl. J.J. van der Meulen)

Stichting Feestweek Balk

Postbus 37
8560AA Balk

Stichting Friese ballonfeesten

Postbus 265
8500AG Joure

Stichting Vriendenclub Vroem

Postbus 174
8500AD Joure
Secr.: H. Klos

Stifting boerebrulloft De Jouwer

Schoolstraat 3
8376HB Ossenzijl
Secr.: mw. I. Kuit-van der Weide

Ir. D.F. Woudagemaal en bezoekerscentrum

Gemaalweg 1a
8531PS Lemmer

Doopsgezinde kerk Terherne

Buorren 35
8493LC Terherne

Stichting Vrienden van Sloten

Oasingaleane 1
8525EL Langweer

St. Friesche Folklore De Groot-Lugtenberg

Koarte Ekers 3
8501ZH Joure

Stichting Verlichting Monument Nicolaaskerk

Heide 15
8521DE Sint Nicolaasga

Stichting tot Instandhouding van de Begraafplaats met Klokkenstoel te Dijken

De Molier 5
8525EX Langweer

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer

Brédyk 15
8525EP Langweer

Eysinga-Harinxma Stichting

Huisterheide 1
8521NC Sint Nicolaasga

Stichting De Beurtvaarder

Buorren 54
8525EE Langweer

Stichting Van der Wal Restauratiefonds

Voorstreek 115
8556XV Sloten

Stichting "De Luchtwachttoren"

Wikelerdyk 44a
8561BE Balk

Stichting Van der Wal Monumenten Restauratie

Voorstreek 115
8556XV Sloten

Stichting Eppingazathe

Lyklamawei 21
8566JH Nijemirdum

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

Meerweg 8
8561AT Balk

St. Joodse Begraafplaats Tacozijl

Meerkoet 8
8532BD Lemmer

Stichting De Le 50

Binnenhaven 1
8531DS Lemmer

Stichting Schoorsteen Oosterzee

Landmansweg 7
8536TB Oosterzee