De Fryske Marren - Ruitersport

Ruitersport

Stoeterij Bommelsteyn BV

Polderboskdyk 13a
8501ZJ Joure
J.J. van der Meulen
I: www.baerveldt.nl

De Fryske Quadrille

Jetze Veldstraweg 52
8513CJ Ouwsterhaule

Dressuurcentrum Het Hugenotenhof

Rûchhústerwei 4
8564HD Ruigahuizen
I: www.dressuurcentrum.nl

Stichting Recreatief Paardencentrum Gaasterland

Skuniadyk 37
8574TR Bakhuizen
Postbus 5
8574ZP Bakhuizen

Trainingscentrum Gerda de Groot

Koaiwei 1
8574VB Bakhuizen
I: www.amazonegerdadegroot.nl

Gaasterlandse Aanspanning

Klaas Gelkesstrjitte 14
8582KZ Oudega
I: www.gaasterlandseaanspanning.nl

Trainingsstal Leslie Agricola

Scharren 8a
8517HN Scharsterbrug

Anouk Wienia

Veendijk 2
8536VV Oosterzee

Anke Bruinsma Paard & Coaching

Frieseweg 2
8531XB Lemmer

Stal Gaasterlandhoeve

Heerenhoogweg 40
8563AL Wijckel