De Fryske Marren - Serviceclubs

Serviceclubs

Lionsclub Tusken de Marren Joure

It Noard 49
8512AC Broek
Inl.: Rink van Terwisga

Rotaryclub Joure

Roefke 28
8502BV Joure
Secr.: A.F. Lems