De Fryske Marren - Voetbal

Voetbal

Voetbalvereniging CVVO

Straatweg 52
8531PZ Lemmer
T: 0514 564439 (secr. N. Goinga)

Voetbalvereniging EBC

Herenweg 65b
8536TT Oosterzee
T: 0514 551243 (voorz. Henk Ernst)

Sportvereniging De Wâlde, afd. voetbal

Ige Galamawei 24
8582KT Oudega
T: 06 24882139 (inl. Eddie Mirande)

Sportvereniging NOK

Fonteinwei 21
8567JT Oudemirdum
Postbus 9
8567LK Oudemirdum
T: 0514 571852 (secr. mw. J. Stegenga-Ruiter)

Voetbalvereniging Bakhuizen

De Fuke 7
8574TT Bakhuizen
T: 0514 581825 (secr. R. van Hes)

Voetbalvereniging Balk

Westein 45
8561CA Balk
T: 0514 851307 (secr. Marieke van der Wekken)

Voetbalvereniging Sleat

Spanjaardsdijk 22
8556AJ Sloten
Postbus 221
8556XJ Sloten

Sportclub Joure, afd. Voetbal

Hoge Zomerdijk 5
8501ES Joure
Postbus 97
8500AB Joure

Voetbalvereniging FFS

Grevenweg 3a
8467SK Vegelinsoord

Voetbalvereniging Renado (zondagvoetbal)

Groenendal 47
8521LJ Sint Nicolaasga
T: 06 22238396 (secr. Harrie Werkman)

Voetbalvereniging VVI

De Greiden 24a
8523NM Idskenhuizen
T: 06 18819742 (inl. Pieter Taconis)

Voetbalvereniging Langweer

Tsjillânleane 27
8525GP Langweer
T: 0513 499300 (secr.)

Voetbalvereniging DWP (De Wite Peal)

De Grie 30
8464PB Sintjohannesga
T: 0513 552205 (secr. H. van Drogen)

Voetbalvereniging Oudehaske

Jousterweg 140a
8465PN Oudehaske
T: 0513 842959 (secr. K. Reitsma)

Voetbalvereniging Lemmer

Lemsterpad 1
8531AA Lemmer
T: 06 50402891 (secr. Bauke de Wreede)

Voetbalvereniging Delfstrahuizen

De Kampen 1
8508RR Delfstrahuizen
T: 06 43987391 (voorz. Houke de Vries)

Fuotbalforiening Stobbega F.F.S.

Jetze Veldstraweg 89
8514CN Ouwster-Nijega
I: www.ffs-vegelinsoord.nl

Z.V.V. Haskerland

Pastorielaan 25
8501EW Joure