De Fryske Marren - Energiewinning

Energiewinning

WP Medhuizen I/S.

It Reidlân 79
8502CE Joure

Windenergie De Krim CV

Algemiene Wei 4
8582KV Oudega

Wynmôle ¨De Betonpleats¨

Liemerige Wei 6
8567HM Oudemirdum
I: www.betonpleats.nl

Cooperatieve Vereniging Doniawerstal-Energie en omstreken UA

Lytse Buorren 19
8523NL Idskenhuizen

Cooperatieve Vereniging Energie Cooperatie Gaasterland UA

Bosmastrjitte 22
8561DM Balk

Cooperatie Sinnich Tjerkgaast UA

De Trochreed 8a
8522MH Tjerkgaast

Cooperatie Sinnich Langwar UA

Boarnsweachsterdyk 3
8525EA Langweer

Zonnecollectief Manege Gaasterland BV

Bosmastrjitte 22
8561DM Balk

Duursaam BV

Slotermeerstraat 6
8531RJ Lemmer

De Wieken Energie BV

Strjitwei 5
8522MN Tjerkgaast

Stille Maatschap Leenstra Zonne-energie

Legemeersterweg 16-18
8527DS Legemeer