De Fryske Marren - Algemeen

Algemeen

Stichting Toegankelijkheid De Fryske Marren

De Aek 2
8501RW Joure
Secr.: mw. F. N. Faber-Kwint
I: www.toegankelijkheiddefryskemarren.nl
Meer informatie

Onderzoekt en adviseert over de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte in de hele gemeente.

Veilig Thuis Friesland

Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
Postbus 312
8901BC Leeuwarden
T: 0800 2000 (dag en nacht) gratis

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
Postbus 312
8901BC Leeuwarden