De Fryske Marren - Verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk

Alike Bos Verloskundige

Heegermeerstraat 39
8531RN Lemmer

Praktijk voor verloskunde

Celsiusweg 2
8503AX Joure
I: www.praktijkvoorverloskundeskarsterlan.nl

Verloskundige praktijk NOP/Lemsterland
Zorgplein Lemmer

Vissersburen 17c
8531EB Lemmer
I: www.verloskundigepraktijknoplemsterland.nl

Verloskundige praktijk Rûnom

Mr.C.J.Trompstraat 35a
8561BA Balk
I: www.verloskundigepraktijkrunom.nl