De Fryske Marren - Uitvaartvereniging

Uitvaartvereniging

Begrafenisvereniging Memento Mori Oudemirdum

Kerkstraat 48
8567JH Oudemirdum
Inl.: J. Bruinsma
Meer informatie

Bode: P. Deinum, tel. 0514 57 17 71 of tel. 06 25 50 03 61 .

Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Balk

Van Heemstrastrjitte 12
8561GB Balk
Inl.: mw. F. Boersma-Bokma

Begrafenisvereniging De Laatste Eer, afd. Nijemirdum

Wissebuurt 1
8566JM Nijemirdum
Inl.: mw. G.A. Rienstra-Schotanus

Begrafenisvereniging De Laatste Eer, afd. Oudega/Kolderwolde

Sanne Windwei 1
8582KP Oudega
Inl.: A. Visser

Begrafenisvereniging De Laatste Eer, afd. Sondel

Sondelerdyk 2
8565GD Sondel
Inl.: W. de Vries

Begrafenisvereniging Helpt Elkander Elahuizen

Buorren 43
8581KD Elahuizen
Secr.: F.G. Wink-de Jong

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Wyckel

Heerenhoogweg 30
8563AL Wijckel
Secr.: K. Bangma

Begrafenis- en crematievereniging Sloten

Jeen Hornstraweg 9
8563AJ Wijckel
Inl.: mw. A. Boersma-van der Veen

Katholieke begrafenis- en crematievereniging St. Ludgerus

Ludgerusstraat 3
8561BN Balk
Inl.: W.H. Altenburg

Uitvaartvereniging De Laatste Eer, afd. Harich

Westerbuorren 17
8561JG Balk
Secr.: mw. F. Draaijer-Keuning

Uitvaartvereniging Joure e.o.

De Boeijer 27
8501RK Joure
Secr.: mw. A. Cuperus

Begrafenisvereniging Memento Mori Idskenhuizen

Bramerstraat 41
8523NG Idskenhuizen
Secr.: mw. H. Koopmans-van den Bosch

Uitvaartvereniging Langweer e.o.

Lyts Dykje 50
8525GD Langweer
Secr.: mw. L. Brinksma

Begrafenisvereniging Tjerkgaast

Sietze Hepkemalaan 1-0001
8521DH Sint Nicolaasga
Secr.: G. Samplonius

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Bantega

Otterweg 39
8538XE Bantega
Secr.: mw. A. Berger-Blom

Begrafenisvereniging Haskerhorne

Polderboskdijk 47
8506AD Haskerhorne
Inl.: D. Dijkstra

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Ouwsterhaule

Blaauwhoflaan 46
8501EN Joure
Secr.: mw. G. Tuinier

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Sint Nicolaasga

Groenendal 29
8521LG Sint Nicolaasga
Inl.: J. de Vries

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Goïngarijp

Ballingbuer 3
8511AJ Goïngarijp
Secr.: R. Lieuwes

Uitvaartvereniging Nannewiid

Jousterweg 194
8465PR Oudehaske
Secr.: Tj. Nutters

Begrafenis- en uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o.

Hoge Dijk 178
8463NN Rotsterhaule
Secr.: mw. M. de Leeuw-Wiegmink

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Broek

Plústerdyk 5
8512AH Broek
Secr.: J. de Glee

Begrafenis- en crematievereniging Gedenk te Sterven Oosterzee

De Grieën 10
8536VH Oosterzee
Inl.: G. de Haan

Begrafenisvereniging Follega-Eesterga e.o

Straatweg 76j
8531PZ Lemmer
Inl.: A. Keulen

Begrafenisvereniging Helpt Elkander Lemmer

Bosruiter 102
8532AC Lemmer
Voorz.: J. Dijkman

Uitvaartvereniging Echten-Delfstrahuizen

Hoofdweg 90
8539ST Echtenerbrug
Secr.: G. Schokker