De Fryske Marren - Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

CSG Bogerman

Douwe Aukesstraat 1
8561CS Balk
Postbus 172
8600AD Sneek
Meer informatie

Bovenbouw: vmbo theoretische leerweg en beroepsgerichte leerwegen: zorg & welzijn, dienstverlening en producten .
Onderbouw: vwo, havo, vmbo-TL, vmbo-KB en vmbo-BB (met lwoo).

Schoolsezaken.NL

Gaaikemastraat 31
8561AL Balk
I: www.schoolsezaken.nl

Chr. Scholengemeenschap Gaasterland

Douwe Aukesstraat 1
8561CS Balk

Het Zuyderzee Lyceum

Riensingel 2
8531GH Lemmer
Postbus 27
8300AA Emmeloord

OSG Sevenwolden, locatie Joure

Pasteurweg 1
8503AB Joure

Bornego College Joure

Pasteurweg 3
8503AB Joure

RSG Magister Alvinus

Almastraat 5
8601EW Sneek
Postbus 341
8600AH Sneek