De Fryske Marren - Beroepsonderwijs & educatie

Beroepsonderwijs & educatie

KSN Kiteschule BV

Heaburgen 42
8566HJ Nijemirdum

Instituut Noord

Pastorielaan 25
8501EW Joure
I: www.instituutnoord.nl

Training en Instruktie Jovancka De Wit

Jetze Veldstraweg 79
8514CN Ouwster-Nijega

Sailtrainer BV

Handelswei 1b
8501XJ Joure
I: www.sailtrainer.nl

Tacoyo

Barte 17
8502CH Joure
I: www.tacoyoleo.nl

Vlasveld Sportbegeleiding

Streek 115
8463NE Rotsterhaule
I: www.vlasveldsportbegeleiding.nl

De Werkplaats Joure

Yndustrywei 13
8501SN Joure
Mariëlle Hebing
I: www.werkplaatsjoure.nl

Zwemschool De Waterman

Graspieper 6
8532AT Lemmer

An Sport

De Akkers 51
8536VD Oosterzee

Avalon-Natuurlijk Genieten

Trekkersweg 2
8508RN Delfstrahuizen

Anna Zagrajek

De Keeringen 4
8501NW Joure

ROC Friese Poort, locatie Sneek

Harste 4
8602JX Sneek
Postbus 184
8600AD Sneek

Stichting modevakschool Bakhuizen

Postbus 14
8574ZP Bakhuizen
T: 06 55194471 (inl. mw. J. Remeeus)

Flyboard & Outdoor Friesland

Legebuorren 79
8525GX Langweer

Stal Kuperus

Boegen 12
8567JC Oudemirdum

Rob Oosting, Sportactiviteiten & Sportadvies

Gaffelaar 17
8531DC Lemmer

Annemieke Zwart Quartz Ontwikkeling

Smitsleane 5
8572WC Rijs
I: www.annemiekezwart.nl

Golfschool Emmeloord

Houtsnip 25
8521RE Sint Nicolaasga

Blauwe Hengst

Jachtlustweg 25
8563AB Wijckel
I: www.blauwehengst.nl

Pukzdance

Foarnewykje 10
8493RA Terherne

HBMX

Menno van Coehoornweg 19
8563AD Wijckel

't Lear & Mear

Ludgerusstraat 11
8561BP Balk
I: www.learenmear.nl

Ria Hettinga Instructie, Training & Africhting

Middenweg 4
8467SV Vegelinsoord

L-Pro

Turfkoer 21
8465RT Oudehaske

Riccardo's Health Advice

Tjalke de Boerstrjitte 4
8561EL Balk
I: www.riccardohealthadvice.com

YO Yental

Venusstraat 10
8521LV Sint Nicolaasga
I: www.yoyental.com

Wieteke Cramer Sport & Beweging

Buitenbaardt 31
8532BS Lemmer

Sav

Menning 26
8465SN Oudehaske

Setske de Jong

Gaestdyk 62
8522MZ Tjerkgaast

Bielefeld Dressage

Koevordermeerstraat 36
8531RP Lemmer

Trainingsstal Dijkstra

Lemmerweg 15
8521JL Sint Nicolaasga
I: www.trainingsstaldijkstra.nl

Kicksports

Haskertille 4
8465SM Oudehaske

Skar Yoga

Oude Postweg 19
8461LN Rottum
I: www.skaryoga.nl

Zwemschool Anneke Hulshoff

Castor 83
8531NA Lemmer
I: www.zwemschoolannekehulshoff.nl