De Fryske Marren - Politie

Politie

Politie Fryslân
Bureau Lemmer

Straatweg 13
8531HE Lemmer

Algemeen alarmnummer 112

T: 0900 8844 (In niet levensbedreigende situaties) lokaal tarief

KLPD waterpolitie, Sneek

Hendrik Bulthuisweg 1
8606KB Sneek

Politie Fryslân
Bureau Koudum

Tjalke van der Walstraat 32
8723CA Koudum

Politie Fryslân

Politie Fryslân
Bureau Joure

Geert Knolweg 69
8501ZM Joure

Politie

Brekkenweg 10
8531PM Lemmer

Politie

Slûs 1
8493LT Terherne