De Fryske Marren - Huurders- en bewonersverenigingen

Huurders- en bewonersverenigingen

Huurdersvereniging Haskerland

Dr G A Wumkesstraat 32
8501DP Joure
T: 0513 416136 (voorz. B. Woudt)

Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland

Jacob Bremerstrjitte 12
8561CK Balk

Huurdersvereniging Lemsterland

Postbus 276
8530AG Lemmer
Inl.: mw. A. de Vries-van der Knoop