De Fryske Marren - Wolsmastate

Automatisering Salomo bv

Wolsmastate 15
8513CN Ouwsterhaule

Trijegeaster Tennisvereniging

Wolsmastate 49
8513CN Ouwsterhaule

Sparkellink

Wolsmastate 45
8513CN Ouwsterhaule
I: www.sparkellink.nl

Vrouwenvereniging "Wees Een Zegen"

Wolsmastate 1
8513CN Ouwsterhaule

PP Trading

Wolsmastate 11
8513CN Ouwsterhaule

v/d Velde Agrarische Dienstverlening

Wolsmastate 21
8513CN Ouwsterhaule

Vrouwenvereniging Wees Een Zegen

Wolsmastate 1
8513CN Ouwsterhaule

KBO van den Tweel

Wolsmastate 39
8513CN Ouwsterhaule

Bouwkundig Bureau Lenes

Wolsmastate 29
8513CN Ouwsterhaule

Stichting 4 Mei Ouwstertrijegea

Wolsmastate 45
8513CN Ouwsterhaule

Plann Ingenieurs BV

Wolsmastate 43
8513CN Ouwsterhaule