De Fryske Marren - Waling Dijkstrastraat

Tegelwerken Bosma A.

Waling Dijkstrastraat 1
8501DS Joure

Buurtvereniging BAS

Waling Dijkstrastraat 17
8501DS Joure
Secr.: Amarins van der Hoek

Stichting Sinterklaassprookje Skarsterlân

Waling Dijkstrastraat 19
8501DS Joure
Voorz.: H. Veldhuizen