De Fryske Marren - Strjitwei

Vereniging plaatselijk belang Tjerkgaast

Strjitwei 3
8522MN Tjerkgaast
Secr.: mw. R. Zonderland

A. de Jong BV

Strjitwei 15
8522ML Tjerkgaast
I: www.foodrecycling.nl

Klaas Haringsma

Strjitwei 11
8522ML Tjerkgaast

Handelsonderneming Visser BV

Strjitwei 5
8522MN Tjerkgaast

Wegrestaurant Spannenburg VOF

Strjitwei 6
8522ML Tjerkgaast

Maatschap J.G.P. en F. Miedema en M.E. Miedema-Sleifer

Strjitwei 21
8522ML Tjerkgaast

P. Postma

Strjitwei 9
8522ML Tjerkgaast

Stille Maatschap A.S. Bouma en T. Bouma-van Dijk

Strjitwei 18
8522ML Tjerkgaast

Stille Maatschap J.J. Bouma en G. Bouma-Hoekstra

Strjitwei 17
8522ML Tjerkgaast

Mts. Semplonius-de Jong

Strjitwei 4
8522MN Tjerkgaast

Loonbedrijf A. Postma

Strjitwei 26
8522ML Tjerkgaast

E.J.M. de Jong

Strjitwei 19
8522ML Tjerkgaast

De Jong Tjerkgaast BV

Strjitwei 15
8522ML Tjerkgaast

J.E. Zonderland

Strjitwei 3
8522MN Tjerkgaast

Veehouderij L.J. Melchers

Strjitwei 16
8522ML Tjerkgaast

Joop Zonderland

Strjitwei 3
8522MN Tjerkgaast

W. Wester

Strjitwei 12
8522ML Tjerkgaast

APMK Branding

Strjitwei 16
8522ML Tjerkgaast

De Wieken Energie BV

Strjitwei 5
8522MN Tjerkgaast