De Fryske Marren - Sirius

Huisvrouwen gymclub Lemmer

Sirius 28
8531NG Lemmer
Inl.: mw. G.N. Koffeman

Leo's Vishandel

Sirius 38
8531NG Lemmer

Creatief Alien

Sirius 42
8531NG Lemmer
I: www.crealien.nl

Van Winkel Kunststofvloeren

Sirius 5
8531NE Lemmer
I: www.vanwinkelvloeren.nl

Scheepvaartbedrijf VOF Groen Feenstra

Sirius 29
8531NE Lemmer

C. van Winkel Beheer BV

Sirius 5
8531NE Lemmer

Herre Zonderland Total Sports Experience

Sirius 15
8531NE Lemmer
I: www.herrezonderland.com

Rijschool Krol

Sirius 34
8531NG Lemmer

Ik Kan Wel.NL

Sirius 16
8531NG Lemmer
I: www.ikkanwel.nl