De Fryske Marren - Seel

Biljartvereniging Terherne

Seel 18
8493KC Terherne
Inl.: H. de Vries

Shantykoor Ballest Oer Board

Seel 18
8493KC Terherne
Inl.: H.J. de Vries

Drone Media Producties

Seel 7
8493KC Terherne
I: www.dronemediaproducties.nl

Steven Wardenier

Seel 21
8493KD Terherne

Amazilia BV

Seel 21
8493KD Terherne