De Fryske Marren - Oordenwei

Doarpsnijs Oudega/Kolderwolde

Oordenwei 11
8583KN Kolderwolde
Inl.: mw. A. Haga

M. Pot

Oordenwei 21
8583KN Kolderwolde

Stichting Puttee/Puttee Foundation

Oordenwei 15
8583KN Kolderwolde

Zeldenrust Schilderwerken

Oordenwei 5a
8583KN Kolderwolde

Eppinga Scheepsbetimmeringen

Oordenwei 13
8583KN Kolderwolde

Klus- en Onderhoudsbedrijf W. Haarsma

Oordenwei 2
8583KN Kolderwolde

J. Haga

Oordenwei 4
8583KN Kolderwolde

Evert van Hemert

Oordenwei 15
8583KN Kolderwolde

Don Foppe

Oordenwei 2
8583KN Kolderwolde

Maatschap De Boer

Oordenwei 6
8583KN Kolderwolde