De Fryske Marren - Oenemawei

BvPF, Vrouwen van Nu Meiïnoar Ien, afd. Joure

Oenemawei 12
8542AE Terkaple
Inl.: T. Jorritsma-Bakker

Commercieel Transito Beheer Nederland BV

Oenemawei 8
8542AE Terkaple
Postbus 168
8500AD Joure

Ostra International Projects BV

Oenemawei 1
8542AE Terkaple
I: www.ostra.nl

Douwe v/d Meulen voor Al Uw Klussen

Oenemawei 7
8542AE Terkaple

Ostra International

Oenemawei 1
8542AE Terkaple
I: www.ostra.nl

Het Nationaal Verzekeringen Netwerk BV

Oenemawei 20
8542AE Terkaple
I: www.nvnbv.nl

Luik Consultancy & Engineering

Oenemawei 18
8542AE Terkaple

H.S. Bakker

Oenemawei 22
8542AE Terkaple

R. Hofstra

Oenemawei 14
8542AE Terkaple

FTH Friesland BV

Oenemawei 4
8542AE Terkaple

Elsa Stegenga Mens- en Teamontwikkeling

Oenemawei 6
8542AE Terkaple
I: www.elsastegenga.nl

Thomas Bakker

Oenemawei 10
8542AE Terkaple