De Fryske Marren - Liemerige Wei

De Betonpleats

Liemerige Wei 6
8567HM Oudemirdum
I: www.betonpleats.uwnet.nl

Lucas Westra BV

Liemerige Wei 8
8567HM Oudemirdum
I: www.ecofit.nl

Wynmôle ¨De Betonpleats¨

Liemerige Wei 6
8567HM Oudemirdum
I: www.betonpleats.nl

S. Jaarsma

Liemerige Wei 4
8567HM Oudemirdum
I: www.hegegerzen.nl

P. Boersma

Liemerige Wei 2
8567HM Oudemirdum