De Fryske Marren - Lang Paedtsje

In deze straat zijn geen organisaties of bedrijven gevestigd.