De Fryske Marren - Kooisloot

H. de Boer

Kooisloot 9
8538RD Bantega

VOF Opta-Scan

Kooisloot 14
8538RD Bantega
I: www.optascan.nl

Mts. Berns-Derks

Kooisloot 23
8538RD Bantega

J.F.M. Thibaudier

Kooisloot 4
8538RD Bantega

Skjinmakbedriuw Annie de Haan

Kooisloot 13
8538RD Bantega