De Fryske Marren - Johannes Nagelhoutlaan

Sportvereniging Bakhuizen

Johannes Nagelhoutlaan 26
8574ST Bakhuizen
T: 0514 582349 (inl. K. Mous)

N. Dijkstra Klusservice

Johannes Nagelhoutlaan 14
8574ST Bakhuizen

L.J.A. Scholte

Johannes Nagelhoutlaan 43
8574SR Bakhuizen
I: www.herkelman.nl

Stichting Reik

Johannes Nagelhoutlaan 21
8574SR Bakhuizen