De Fryske Marren - Jacob Bremerstrjitte

H.G. Jissink Schilderwerken

Jacob Bremerstrjitte 9
8561CJ Balk
I: www.jissinkschilderwerken.nl

Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland

Jacob Bremerstrjitte 12
8561CK Balk

Handelsonderneming Maurits Mous

Jacob Bremerstrjitte 1
8561CJ Balk

Praktijk Evenwicht

Jacob Bremerstrjitte 26
8561CK Balk
I: www.praktijkevenwicht.nl

it Ballontsje

Jacob Bremerstrjitte 13
8561CJ Balk