De Fryske Marren - It Hoefizer

Autorijschool Meursing

It Hoefizer 16
8561GD Balk

Zoa-Vluchtelingenzorg

It Hoefizer 9
8561GD Balk
Inl.: mw. F. Wildschut

VVD De Fryske Marren

It Hoefizer 30
8561GD Balk
Inl.: O.W.M. Storms

Schoonheidssalon Muriel

It Hoefizer 22
8561GD Balk
I: www.schoonheidssalonmuriel.nl

TTT Software

It Hoefizer 14
8561GD Balk
I: www.tttsoftware.nl

Quality Cards BV

It Hoefizer 3
8561GD Balk
I: www.quality-cards.nl

Incasso Noord

It Hoefizer 30
8561GD Balk
I: www.incassonoord.nl

Frouwkje's Hairfashion

It Hoefizer 24
8561GD Balk