De Fryske Marren - It Far

Tennisvereniging Sloten

It Far 18
8556AP Sloten
Inl.: J.A.M. van Roosmalen

IFKS Skûtsjesylkommisje Sleat

It Far 41
8556AP Sloten
Inl.: G. Haga

Watersportvereniging Sleattemermar

It Far 42
8556AP Sloten
Inl.: Eric Witting

Little Benjamin (Eig. M.C.Y. Koelzow)

It Far 38
8556AP Sloten

Hanekom Engineering BV

It Far 40
8556AP Sloten
I: www.hanekom.nl

Sailremedi

It Far 13
8556AP Sloten

Taalbureau Tekst en Cultuur

It Far 5
8556AP Sloten
I: www.tekstencultuur.nl

Echte Woorden

It Far 5
8556AP Sloten
I: www.tonjorna.nl

Vereniging Broodfonds Mienskip

It Far 26
8556AP Sloten