De Fryske Marren - Hijlke Bangmaweg

Maatschap De Kleijne-Poelen

Hijlke Bangmaweg 2
8463TM Rotsterhaule

MTS v/d Stouwe

Hijlke Bangmaweg 3
8463TM Rotsterhaule