De Fryske Marren - Eysinga-State

In deze straat zijn geen organisaties of bedrijven gevestigd.