De Fryske Marren - De Stelle

Personeels Adviesbureau Tapas

De Stelle 43
8501MR Joure

Ontmoetingssoos Joure

De Stelle 19
8501MP Joure
Inl.: mw. W. Schippers

Seniorweb Joure

De Stelle 32
8501MT Joure
Inl.: Johan Halstein

Partyday

De Stelle 47
8501MR Joure
Annemiek van Haperen

Gilde Joure

De Stelle 86
8501MV Joure
Secr.: K.F. Jelsma

Van Elst Motoren

De Stelle 76
8501MV Joure
I: www.autoservicejoure.nl

Reitsma's Handelsonderneming

De Stelle 26
8501MT Joure

Vereniging Moai Skarsterlân

De Stelle 43
8501MR Joure

Friesland Counselling

De Stelle 45
8501MR Joure
I: www.omhethoekje.nl