De Fryske Marren - De Roede

Twa yn ien

De Roede 49
8539SX Echtenerbrug

BvPF, afd. Lemsterland/Buitendorpen

De Roede 18
8539SX Echtenerbrug
Secr.: mw. N. Kleefstra-Stellink

Personeelsver. N.O.V.A.C.

De Roede 36
8539SX Echtenerbrug

E. van der Veen Klusbedrijf

De Roede 60
8539SX Echtenerbrug

Gevelwinkel.NL

De Roede 13
8539SL Echtenerbrug
I: www.gevelwinkel.nl