De Fryske Marren - De Brekken

H. Meester schilders-glaszetters en behangbedrijf

De Brekken 1
8502TN Joure
H. Meester
I: www.schildersbedrijfmeester.nl

Impregneerbedrijf Friesland BV

De Brekken 6-4
8502TN Joure
Postbus 43
8500AA Joure
I: www.impregneerbedrijf.nl

Dakcoating Friesland

De Brekken 6-4
8502TN Joure
I: www.dakcoatingfriesland.nl

GPNO

De Brekken 6-0003
8502TN Joure
Postbus 153
8500AD Joure
I: www.gpno.nl

Praktijk voor Mediation Bax

De Brekken 6-1
8502TN Joure
G.Z. Bax
I: www.praktijkvoormediation.nl

Kroes & Poortinga BV

De Brekken 9a
8502TN Joure
J.J. Kroes
I: www.marine-engineers.nl

Automated Cutting Technology BV

De Brekken 13
8502TN Joure
I: www.act-cutting.com

Puzzelmuseum Joure

De Brekken 6-13
8502TN Joure
A.S. Reijenga
I: www.puzzelmuseum.nl

Cenlau BV

De Brekken 8
8502TN Joure
Postbus 199
8500AD Joure
I: www.hollandvlaggen.nl

Maatschap Proacts.NL

De Brekken 6-5
8502TN Joure
I: www.proacts.nl

M.I. van der Leij

De Brekken 4
8502TN Joure
I: www.bandenservicejoure.nl