De Fryske Marren - De Aek

Stichting Toegankelijkheid De Fryske Marren

De Aek 2
8501RW Joure
Secr.: mw. F. N. Faber-Kwint
I: www.toegankelijkheiddefryskemarren.nl
Meer informatie

Onderzoekt en adviseert over de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte in de hele gemeente.

Astro Inzicht

De Aek 18
8501RW Joure
I: www.astro-inzicht.nl

Gospelgroep New Creation

De Aek 6
8501RW Joure
Inl.: Everline Bruinink