De Fryske Marren - Barte

K. Fikkers

Barte 2
8502CH Joure

Jouster verzamelaars club

Barte 24
8502CH Joure
Secr.: J. Zijta

Zangvereniging Us Lyts Doarpke

Barte 2
8502CH Joure
Secr.: mw. J. van der Zwaag

Bouwbedrijf J. Bosma BV

Barte 23
8502CH Joure

Jonkheer Andreas Moeller Stichting

Barte 22
8502CH Joure

PMBA Projectmanagement & Bancair Advies

Barte 15
8502CH Joure
I: www.bancaircoach.nl

Tacoyo

Barte 17
8502CH Joure
I: www.tacoyoleo.nl

A4ICT

Barte 3
8502CH Joure
I: www.a4ict.com

CSC Joure, afd. gymnastiek/volleybal

Barte 21
8502CH Joure
Inl.: mw. G. Brink